NÅ DINA MÅL,
FÅ BÄTTRE LIVSKVALITÉ
-  MED KBT

OBS! Pga Coronapandemin och för Din, för alla andra klienters, och för min egen och allas våra nära och kära, så arbetar jag för närvarande digitalt, och tänker fortsätta med det tills andra rekommendationer ges.

Patientdatalagen kräver att den digitala kommunikationen är helsträckskrypterad, vilket innebär att den förmår säkra sekretessen både från sändaren, mellan sändaren och mottagaren, samt hos mottagaren.
Det enda alternativ jag känner till som har det är en app som heter Signal, och den ger möjlighet till både telefon, video och textmeddelanden. Den går att ladda ner för både iPhone och Android och är GRATIS. Appen är blå och har en vit pratbubbla i mitten.
För att göra vår kontakt så bra som möjligt så föredrar jag video med appen Signal, så vi kan se varandra. Naturligtvis är det Du som avgör om Du tycker det är ok med video via appen Signal eller om du hellre vill att vår kontakt sker med vanligt telefonsamtal.


Psykoterapi: Du kan få psykoterapi med inriktning på kognitiv beteende terapi (KBT) för kris, stress, utbrändhet, sömnproblem, depression, oro, paniksyndrom, social ångest, hälsoångest, och tvångssyndrom. Mina specialområden är utmattningssyndrom och post traumatisk stressyndrom (PTSD). Se fliken "om mig".
Parterapi: Ger parterapi utifrån evidensbaserade IBCT-metoden som har sin grund i KBT. Se fliken "om mig".
Egenterapi: För dig som ämnar söka till legitimationsgrundad psykoterapeututbildning.
Handledning: Individuellt eller i grupp utifrån ett KBT-perspektiv.
Föreläsningar: Utifrån något av ovanstående ämnen och alltid med ett KBT-perspektiv.
Avtal: Försäkringsbolag och arbetsgivare från kommun, landsting, privata sektorn eller föreningslivet kan teckna avtal för kortare eller längre tids uppdrag.

Min mottagning finns på Västra Storgatan 7 i centrala Jönköping. Se Kontakt