VÄLKOMMEN TILL MIG FÖR


Psykoterapi: För kris, stress, utbrändhet, sömnproblem, depression, oro, paniksyndrom, social ångest, hälsoångest, och tvångssyndrom. Mina specialområden är utmattnings-syndrom och post traumatisk stressyndrom (PTSD).

Stödsamtal: Då livet är trassligt och det är svårt att sätta mål.
Basutredning: För dig som misstänker ADHD eller liknande och önskar remiss till psykiatrin.

Parterapi: Ger parterapi utifrån evidensbaserade IBCT-metoden som har sin grund i KBT.

Egenterapi: För dig som ämnar söka till legitimationsgrundad psykoterapeututbildning.
Handledning: Individuellt eller i grupp.

Föreläsningar: Utifrån något av ovanstående ämnen.Jag har min mottagning på Västra Storgatan 7 i Jönköping. 

OM MIG

Utbildning

* Auktoriserad Socionom

Legitimerad Psykoterapeut i Kognitiv Beteende Terapi (KBT)

Utbildad Lärare och Handledare i KBT


Terapiorientering

* Compassion Focus Therapy (CFT)
* Acceptance Commitment Therapy (ACT)
* Integrative Behavioural Couple Therapy (IBCT)
Yrkeslivserfarenhet

* Arbetat många år inom socialtjänsten med stöd till familjer

Arbetat flera år med familjerätt 

Arbetat flera år på vårdcentral i nära samarbete med öppenpsykiatrin

Startade egen mottagning 2017


OBS - CORONAPANDEMIN

Jag har möjlighet att arbeta digitalt, men du är fortfarande välkommen till min mottagning om du inte har några symptom.

Om du har några symptom sker våra möten digitalt.


Patientdatalagen kräver att den digitala kommunikationen är helsträckskrypterad, vilket innebär att den förmår säkra sekretessen både från sändaren, mellan sändaren och mottagaren, samt hos mottagaren.

Det enda alternativ jag känner till som har det är en app som heter Signal, och den ger möjlighet till både telefon, video och textmeddelanden. Den går att ladda ner för både iPhone och Android och är GRATIS. Appen är blå och har en vit pratbubbla i mitten.
För att göra vår kontakt så bra som möjligt så föredrar jag video med appen Signal, så vi kan se varandra. Naturligtvis är det du som avgör om du tycker det är ok med video via appen Signal, eller om du hellre vill att våra möten sker med vanligt telefonsamtal.