OM MIG - utbildning och terapiorientering

Juni 2017 fick jag min legitimation som kognitiv beteende psykoterapeut (KBT), och i november 2019 blev jag färdig med min utbildning till lärare och handledare i KBT. Dessa utbildningar har inneburit mycket träning och praktik med klasskamrater och patienter under övervakning av lärare och handledare.


Större delen av mitt yrkesverksamma liv har jag arbetat som socialarbetare, och blev auktoriserad socionom maj 2017. Efter avslutad grundutbildning i kognitiv beteende terapi (KBT) 2012 har jag arbetat inom primär­vården i ett nära samarbete med psykiatrin, och under en kortare period även på privat vårdcentral. Sedan september 2019 satsar jag fullt ut på min egna privata mottagning. 

Under utbildningen har mina specialområden varit utmattningssyndrom och post traumatisk stressyndrom (PTSD), och mina fördjupnings-kurser har varit i handledning respektive Dialektisk Beteende Terapi (DBT). Jag har behörighet för grunderna i Interpersonal Psycho Therapy (IPT) och i Schema Terapi (ST), men har även hämtat inspiration från Acceptance Comittment Therapy (ACT), Compassion Focus Therapy (CFT) och Integrative Behavioral Couple Therapy (IBCT). Alla dessa hör till ”tredje vågens terapier” och är förgreningar till KBT.

Om mig | Brengesjö KBT